دلسا آخرین پستهای وبلاگها

شب

پست شب نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.شب

درخواست حذف اطلاعات

زنگ زدم بهش گریم گرفته بود بهش گفتم چرا داری اذیتم میکنی ؟ چرا داری با آینده ی شغلیم بازی میکنی ؟ 

گفت شب میام خونه خداحافظ .

قطع کرد :| 

ینی چی شب میام خونه ؟! میخواد بیاد اینجا ینی ؟ کسی پیشش بود اینو گفت ؟